Vår företagskulturService inifrån och ut

Vår företagskultur har vuxit fram under drygt 40 år och utgör idag fundamentet för hela vår verksamhet. Den beskriver inte bara vilka vi är, vad vi gör och vad vi står för. Den gör oss även tydliga. När någon frågar vilken typ av företagskultur som råder på Mässrestauranger brukar vi svara: service inifrån och ut.

Vår vision
”Vår vision är att vara Europas bästa mässrestaurangföretag med betoningen på att vara eftersom vi inte bara nöjer oss med att bli. Det innebär att vi ständigt måste jobba hårt för att ligga i topp.”

”Tillsammans med Stockholmsmässan vill vi bygga Europas mest attraktiva mäss- och kongressanläggning och göra Stockholm till en internationell attraktiv kongresstad. På så sätt är vi med och sätter Sverige på världskartan.”

Att se med gästögon
Vår företagskultur innebär att vi ständigt utvecklar vårt lagarbete för att kunna möta våra gäster på allra bästa sätt. Vi kallar det att se med ”gästögon”. Företagskulturen handlar också om att ha en hög kompetensnivå, vara professionella och gilla att göra bra affärer. Att utvecklas och växa är något som vi värderar högt, liksom vår stolthet.

Vår företagskultur i korthet
– Service inifrån och ut
– Vi ser med ”gästögon”
– Vi är professionella
– Vi är affärsdrivna
– Vi utvecklas och växer
– Vi är stolta artister