Offentliga sammankomster med mer än 500 deltagare stoppas

I enlighet med nationella riktlinjer stänger Stockholmsmässan tillsvidare ned samtliga mässor och evenemang med fler än 500 deltagare. Detta mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens rekommendation om att begränsa folksamlingar i syfte att minska risken för spridning av Covid-19. Säkerhet och hälsa fortsätter vara vår högsta prioritet och detta beslut är en försiktighetsåtgärd för att skydda vårt samhälle.

Mässrestauranger gruppen fokuserar på att säkerställa alla medarbetares och gästers trygghet samt att vårda den verksamhet vi bedriver. Mässrestaurangers ledning följer händelseutvecklingen och agerar utifrån lagstiftning och myndigheternas rekommendationer.