HållbarhetEn mer hållbar restaurangnäring

En mer hållbar restaurangnäring
Vi vill gärna berätta för alla hur det ser ut hos oss: på tallriken, för personalen, med diskkemikalier och mycket annat. För oss betyder hållbarhet att man har ett helhetsperspktiv och vi tror på full transparens gentemot våra kunder. Hållbarhet är en resa med utgångspunkten att vara öppen med hur långt man har kommit på vägen. Vi har som mål att engagera våra medarbetare i att jobba mer hållbart, allt från de produkter vi köper in, till våra gäster som äter de färdiga rätterna. Läs mer här!

Vinnare Årets Hållbara Eldsjäl 2018
Maria Stridh, VD för Mässrestauranger där Stadshusrestauranger och Mässrestauranger i Malmö och Stockholm ingår, vann Årets Hållbara Eldsjäl 2018 med motiveringen: Alla restaurangerna i kedjan arbetar aktivt med hållbarhetsfrågorna och är antingen Svanenmärkta eller KRAV-certifierade. Maria vill att alla enheterna är helt transparent mot sina kunder och ser hållbarhet som en resa där man är öppen med hur långt man har kommit på vägen. Som den först restauratören att gå med i nätverket, har hon lagt både tid, pengar och stort engagemang på att hjälpa till att bygga upp Hållbara Restauranger. Utan Maria hade nätverket inte blivit till.