Ett gediget omvärldstänkInga tillsatser, noggrann källsortering och miljömärkta rengöringsprodukter

Så här jobbar vi med våra viktiga frågor
Genom aktiva och medvetna val väljer vi i möjligaste mån miljömärkta varor, tjänster och produktionsvägar för att agera klimatsmart. Vi vågar ställa krav på våra leverantörer även om det ibland innebär att vi är krångliga. Det gör vi eftersom vi vill vara med och driva utvecklingen framåt mot ett hållbart samhälle. Vi är stolta över att i möjligaste mån laga all mat från grunden utan onödiga tillsatser då vi tror att maten blir både godare och hälsosammare då. Till exempel lagar vi vår egen vegetariska bönburgare, kokar egna fonder och bakar våra egna kakor. Genom att vi anlitar vårt dotterbolag FairClean som disk- och städbolag har vi stor möjlighet att minska den miljöpåverkan ett restaurangföretag kan ha, till exempel genom noggrann källsortering och miljömärkta rengöringsprodukter.

En viktig del i vårt miljöarbete är att sätta tydliga och realistiska miljömål. Vi vill att målen ska vara nåbara men ändå göra väsentlig skillnad. Idag  är ca 20% av de råvaror vi köper in KRAV certifierade, dvs KRAV-godkända livsmedel. För en verksamhet av vår storlek och med den kvantiteten råvaror vi omsätter blir minsta procentenhet viktig.

Vi arbetar ständigt med att bli ännu bättre inom alla dessa områden och kontinuerligt öka andelen KRAV-certifierade produkter med målet att stå som förebild för hela branschen.

Vår Miljöpolicy 2020